A)

Octan Abirateronu
Abitreksat (metotreksat)
Abraxane (preparat nanocząsteczkowy stabilizowany albuminą Paclitaxel w albuminie)
ABVD
ABVE
ABVE-PC
AC
Adcetris (Brentuximab Vedotin)
ADE
Ado-Trastuzumab Emtansine
Adriamycyna (chlorowodorek Doksorubicyny)
Dimalat Afatynibu
Afinitor (Everolimus)
Akynzeo (preparat Netupitant i chlorowodorek Palonosetronu)
Aldara (Imiquimod)
Aldesleukina
Alecensa (Alectinib)
Alectinib
Alemtuzumab
Alkeran do wstrzykiwań (chlorowodorek melphalanu)
Tabletki Alkeran (Melphalan)
Alimta (Pemetrexed Disodium)
Aloxi (chlorowodorek Palonosetronu)
Alunbrig (Brigatynib)
Ambochlorin (Chlorambucil)
Amboclorin (Chlorambucil)
Amifostina
Kwas aminolewulinowy
Anastrozol
Aprepitant
Aredia (pamidronian disodowy)
Arimidex (Anastrozol)
Aromazyna (Exemestane)
Arranon (Nelarabine)
Tritlenek arsenu
Arzerra (Ofatumumab)
Asparaginaza Erwinia chrysanthemi
Atezolizumab
Avastin (Bevacizumab)
Avelumab
Axitinib
Azacytydyna